Asuntos en trámite en Galicia · 2022

asuntos en trámite
0
asuntos ingresados
0
xulgados
0
asuntos resoltos
0

Asuntos en trámite en España · 2022

asuntos en trámite
0
asuntos ingresados
0
xulgados
0
asuntos resoltos
0

El crecimiento del atasco · 2017-2022

GALICIA

XULGADOS
3.5%
INGRESOS
4.2%
EN TRÁMITE
30.9%

ESPAÑA

XULGADOS
4.6%
INGRESOS
13.8%
EN TRÁMITE
42.7%
Fonte: Elaboración do Consello Galego dos Procuradores cos datos do CGPX

O crecemento do atasco · 2017-2022

GALICIA

XULGADOS
3.5%
INGRESOS
4.2%
EN TRÁMITE
30.9%

ESPAÑA

XULGADOS
4.6%
INGRESOS
13.8%
EN TRÁMITE
42.7%
Fonte: Elaboración do Consello Galego dos Procuradores cos datos do CGPX

Ferrol, A Coruña e Lugo, onde máis medra o atasco · 2017-2022

Ferrol
7.293 casos 79.2%
A Coruña
22.226 casos 57.1%
Lugo
6.274 casos 35.9%
Vigo
20.508 casos 33.5%
GALICIA
167.189 casos 30.8%
Santiago de Compostela
11.947 casos 27.9%
Pontevedra
3.774 casos 8.7%
Ourense
5.398 casos -1.6%

5.398 casos

Fonte: Elaboración do Consello Galego dos Procuradores cos datos do CGPX