Procuradores galegos ofrécense a mediar ante un novo paro xudicial

Procuradores galegos ofrécense a mediar ante un novo paro xudicial.